ტემპერატურის და ტენიანობის
მონიტორინგის სისტემა

  • იქ სადაც პირობები მნიშვნელოვანია

აკონტროლე მარტივად

ტემპერატურა

სანდო და კომპაქტური სენსორის მიერ ტემპერატურის მნიშვნელობების დაფიქსირება

ტენიანობა

მაღალი სიზუსტის სენსორის მიერ ტენიანობის მნიშვნელობების დაფიქსირება

როგორ მუშაობს დისტანციური მონიტორინგის სისტემა?

ონლაინ მონიტორინგი

საკონტროლო პარამეტრების დისტანციური მონიტორინგი რეალური დროის რეჟიმში როგორც ცხრილური, ასევე გრაფიკული სახით, WEB ინტერფეისის დახმარებით

ანალიტიკა

თვალსაჩინო გრაფიკული გამოსახულების მეშვეობით საკონტროლო ობიექტზე რეალური მდგომარეობის სხვადასხვა კუთხით შეფასება

განგაშები

საკონტროლო პარამეტრების წინასწარ განსაზღვრული კრიტიკული მნიშვნელობების აცდენის შემთხვევაში განგაშების დაგენერირება და ავტორიზებულ პირებთან email, sms შეტყობინებების დაგზავნა

რეპორტები

საკონტროლო პარამეტრების მნიშვნელობების რეპორტების გენერაცია როგორც სათითაოდ, ასევე ჯამურად და საჭიროების შემთხვევაში ექსპორტი PDF, EXCEL ფორმატებში


Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /var/www/casatrade/public_html/system/view/site/block/header-top.php:43) in /var/www/casatrade/public_html/system/kernel/Language.php on line 22